Blog

img
img
img
img
shape
shape
blog-details

Mali Müşavir Kimdir? Ne İş Yapar?

Mali müşavir, tüzel ve gerçek kişiliğe sahip işletmelerin ve firmaların muhasebe işlemlerini yürüten meslek dalıdır. Firma ve işletmelerin kamu tarafından denetlenmesine aracı olan mali müşavir, uzun bir süreci de içeren eğitim ve sınavlarla alan için gerekli görülmektedir. Firmalar ve işletmeler birçok mali ve muhasebe işlemlerinde kamu adına görevlendirilen mali müşavirlerden yararlanır. Mali müşavir olabilmek, uzun bir süreç boyunca eğitimi ve stajı da göze almayı gerektiriyor.

Mesleği icra etmek için bazı koşulları ve eğitimleri yerine getirmek mali müşavirlikte süregelen bir durumdur. Ekonomi ve muhasebe alanlarıyla doğrudan ilişkili bir meslek olarak mali müşavir, herkesin icra edebileceği bir meslek değildir. Gerekli eğitimler alındıktan sonra staj ve sınavlarla dolu bir süreci içeren ve deneyim odaklı bir meslektir.

Ayrıca mali müşavir olacak kişilerin, finans ve muhasebe alanında geniş bilgi ve yetkinliğe sahip olması bekleniyor.

Mali Müşavir Nedir?

İşletmeler, devlet tarafından görevlendirilen mali müşavir aracılığıyla defterlerini, mali tablolarını, beyannamelerini ve muhasebe süreçlerini içeren çeşitli belgeleri, işlemleri yerine getirir. İşletme ve firmalar, kanun uyarınca bir mali müşavir bulundurmak zorundadır. Kısaca mali müşavir devlet ile işletme arasındaki muhasebe-mali işlemleri için köprü görevi durumundadır.  3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda belirtildiği üzere mali müşavir, gerçek ve tüzel kişiliğe sahip işletmenin defterlerini tutmakla, vergi beyannameleri hazırlamakla, muhasebe- denetim mevzuatlarını uygulamakla ve rapor hazırlamakla görevlendirilmiştir. 

Mali müşavir mesleği içinde serbest muhasebeci mali müşavir ile yeminli mali müşavirlik alanları yer alır. Bu alanlar birbirinden farklı görevleri hazır hâle getirir. SMMM alanında defter tutmak, denetim yapmak, tahlil ve mali prosedürleri düzenlemek gibi görevler yer alırken yeminli mali müşavir, muhasebe alanında defter tutamaz ve muhasebe bürosu açıp ortak olamaz. Görüldüğü üzere mesleğin kendi içinde ayrıldığı alt dallar bulunmaktadır. Meslek görevleri icabı mali müşavir; SGK, Ticaret Odası, ve Vergi Dairelerinde şirketin kuruluş işlemlerini yapar.

Ayrıca meslekte önemli bir çalışma olarak haftalık ve aylık iş takibini yapılmalıdır. Mali tablolar ve aylık-yıllık vergi beyannameleri hazırlanmalıdır. Bununla birlikte ilgili kanunun 2. maddesinde yer alan görevlere göre iş akışının nasıl olabileceği hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Mali müşavirlik alanına adım atmayı düşünüyorsanız sizi zorlayabilecek uzun bir sürecin varlığından da haberdar etmek gerekir.

Başa Dön